Informatie

Stichting Samen Voor Elkaar

 St. Samen Voor Elkaar heeft ten doel het bevorderen van participatie en welzijn van mensen en groeperingen met een afstand tot de maatschappij. Hiervoor ontwikkelt zij breed uiteenlopende activiteiten die raken aan elk vlak van het menselijk bestaan.

Door projecten waar mensen niet alleen samen aanwezig zijn, maar samen participeren in een activiteit, wil Stichting Samen Voor Elkaar voor haar doelgroep de afstand tot de samenleving verkleinen en de onderlinge saamhorigheid vergroten.

St. Samen voor Elkaar is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde Welzijnsorganisatie.  kvk nr: 66778395

St. Samen  voor Elkaar is gevestigd in de gemeente Het Hogeland.

Meer...